Aile hekimlerine ‘Otizm farkındalık’ eğitimi

Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi Ruh Sağlığı Biriminin aile hekimlerine düzenlediği “Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitimi” özel eğitim öğretmeni Mehmet Küçükgöz tarafından 79 aile hekimine verildi.

Eğitimde otizmin doğuştan gelen ya da yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan karmaşık bir gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluk olduğuna, otizmin; sosyal ilişkilerde güçlük, iletişim zorlukları, ilgi ve davranış takıntıları gibi 3 temel alanda davranış sorunları ile kendini gösterdiğine değinildi. Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, müdahale ve eğitimin önemine vurgu yapıldı.

Nisan ayı, Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü olarak deklare edildi. Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kaynak: kmhsm.gov.tr