Danışmadan evlenmeyin!

Evlilik bir toplumun sağlıklı idamesinde önemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmuştur. Gelişmiş toplumlarda yaygın evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile ülke ekonomisine yük getirecek istenmeyen sağlık problemlerinin önüne geçilebilmekte, sağlıklı ve eğitimli bir toplumun oluşumuna da katkıda bulunulmaktadır. Pek çok zührevi ve psikiyatrik hastalık hekim tarafından yapılan sağlık muayenesi ile erkenden tespit edilebilmekte, anamnez ile kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi edinilerek evlenecek adaylar ileriki yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirilerek yönlendirilebilmektedir. Böylelikle evlilik sonrasında çiftlerde ve soyağacında ağır hastalıklara sebep olacak durumlar engellenebilmektedir.

Evlenmek üzere evlendirme memurluklarına başvuran çiftlerin, “Evlilik Öncesi Sağlık Raporu” almak üzere Toplum Sağlığı Merkezlerine yönlendirilmeleri ile hizmetin standardizasyonu ve denetleme kolaylığı da sağlanmış olacaktır. Evlilik öncesi sağlık muayenelerinin yapılarak Evlilik Öncesi Sağlık Raporlarının Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve bağlı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde düzenlenmesi esastır. Bu işlemlerin hastaneler ve özel sağlık kurumları tarafından da yapılması mümkündür. Bu raporlar, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından onaylanmadan geçerli değildir.

Bir çifte evlilik öncesi sağlık raporu verilebilmesi için adayların sağlık kuruluşuna birlikte gelmeleri ve danışmanlık hizmetini birlikte almaları esastır. Ancak, zorunlu hallerde (farklı ülkelerde veya şehirlerde bulunma gibi) ayrı hekimler tarafından da sağlık raporu düzenlenebilir. Tüm muayenelerde olduğu gibi evlilik muayenelerinde de gizliliğe ve etik kurallara özen gösterilmelidir.
Üreme sağlığı alanında hizmetlerin kullanılabilirliği, erişilebilirliğinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; Bakanlığımızın yürütülmekte olduğu çalışmalara doğrudan destek sağlaması ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendirmesi neticesinde ülkemizde üreme sağlığı hizmetleri konusunda önemli gelişmeler elde edilmiştir. Bu gelişmelerin daha ileri seviyelere ulaşması açısından üreme sağlığı hizmetlerinde Evlilik Öncesi Danışmanlığın etkin sunumu da önemlidir.

EĞİTİMİN TANIMI: 
Evlilik raporu veren kurumlarda çalışan tercihen Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi veya Rahim içi Araç Uygulama Eğitimi almış hekimler ve ebe/hemşireler 2 günlük eğitim sonunda sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, güvenli annelik, gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), akraba evliliği talasemi taşıyıcılığı hakkında, evlenmek üzere başvuran çiftlere danışmanlık yapabilecek ve evlilik öncesi muayene aşamalarını uygulayabilecektir.

Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi AÇSAP merkezi, yeni evlenecek olan gelin ve damat adaylarına yönelik Dr.Medine ÇİTİL tarafından Evlilik Danışmanlığı eğitimi verilmiştir.

Kaynak: kmhsm.gov.tr