Erdem Bayazıt’ın “Bulmak” şiiri bağlamında yeni bir dünyaya kapı aralamak

Erdem Bayazıt, şiirlerini mistik bir dünya görüşü ekseninde şekillendirir. Yer yer sosyal perspektife dayalı şiirler yazmış olsa da onda sosyal bakış açısı mistik bir evrene doğru evrilir. “Bulmak” şiiri, sosyal bakış açısına girmeden doğrudan mistik bir hayat anlayışının evrenine yönelişin şiiridir. Bu çalışmada “kaybetmek” ve “bulmak” duyguları arasında örgülenen ve sonrasında da yeni bir dünyanın kapılarını aralayan “Bulmak” şiiri ele alınmıştır. Yapısıyla, ahenk unsurlarıyla, hissettirmek istedikleriyle lirizmin coşkunluğunu taşıyan şiirde Erdem Bayazıt, bir sözden hareketle yeni bir dünyaya geçişi anlatır. Bu geçiş, Leyla ile Mecnun hikâyesinde anlatılan geçişi anımsatır mahiyettedir. Sevdiğinin kendisine hissettirdiği ve yönlendirdiği bir bakışla “yeni bir dünya”ya yönelmenin anlatıldığı şiir, “ölüm” karşısında şairin pervasız ve kendinden emin tavrını da ortaya koyar.

Osman Alagöz’ün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 13. cildinde yayımlanan makalesinin bütününü buradan okuyabilirsiniz.