“Her öğretmen dünyanın en iyi sınıfını tasarlayabilir”

LTEN (Öğrenim ve Teknoloji Değişim Ağı) Konferanslarının 13.sü, TED Rönesans Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Eğitim alanında teknoloji kullanımı ve yenilikçi yaklaşımların öğrenmeye katkılarının, farklı ülkeler ve Türkiye’deki eğitim modelleri üzerinden tartışıldığı etkinliğe 18 okuldan, 70 eğitimci ve uzman katıldı. Açılış konuşmasını Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in yaptığı LTEN Konferansı’nda teknolojinin eğitime entegre edildiği başarılı uygulama örnekleri paylaşıldı.

Eğitimde teknoloji kullanımı konularını ve bu alandaki başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla düzenlenen LTEN (Öğrenim ve Teknoloji Değişim Ağı) Konferanslarının 13.sü, 06 Mayıs 2016 Cuma günü TED Rönesans Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 18 okuldan 70 kişinin katıldığı etkinlikte farklı okullardan Bilgi Teknolojileri Direktörleri, eğitmenler, öğretmenler, uzmanlar eğitim teknolojilerinde dünyadaki gelişmeler ve öğrenmeye olumlu katkılarını konuştu.

Gazi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in “Çocuklar İçin Teknoloji: İki Ucu Keskin Bıçak” başlıklı konuşmasıyla başlayan konferans, atölye çalışmaları ve paralel oturumlarla tüm gün devam etti. Eğitim teknolojileri alanında özellikle eğitim yazılımı tasarlama ve geliştirme süreçleri üzerine çalışan Dr. Selçuk Özdemir, öğretmenlerin disiplinler arası işbirliği içerisinde beceri bazlı bir eğitim ekseninde buluşması gerektiği konusuna dikkat çekti.

“Her öğretmen, dünyanın en iyi sınıfını tasarlayabilir ve hayata geçirebilir.” fikrinden hareketle eğitim alanında teknoloji kullanımı, yenilikçi çalışmalar ve mevcut uygulamaların öğrenmeye olan katkıları okul-sınıf dizaynı ve öğretmen-öğrenci iletişimi açısından ele alındı. Farklı ülkelerdeki eğitim modelleri, yöntem ve tekniklere yer verildi.

21. Yüzyılın Okullarında Eğitim Nasıl Olmalı?

Günümüzde bilişim teknolojilerinin, öğrencilerin bilgiye hızlı ulaşıp yorumlaması ve analitik düşünme becerilerini kazanmasındaki etkisine vurgu yapılan sunumlarda, 21. Yüzyılın okullarında eğitim nasıl olmalı sorusuna da cevap arandı. Öğrencilerin geleceğe hazırlanırken becerilerinin gelişmesinde teknolojinin rolü, yeni eğitim yöntem ve teknikleri, oyunlaştırmanın ders tasarımına etkisi, rehberlikte teknoloji kullanımı konularının paylaşıldığı oturumların yanı sıra, paralel oturumlarla iyi uygulamalar paylaşıldı.

LTEN Konferası’nda; Eğitim teknolojilerinin kullanımında farklı bir örnek olarak TED Rönesans Koleji’nde uygulanan BTEC (Business and Technology Education Council ) programı da anlatıldı. British Council ortaklığında yürütülen ve MEB mevzuatına uygun, uluslararası geçerliliğe sahip, öğrencilere hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedefleyen bir meslek edindirme programı olan Business and Technology Education Council (BTEC) Programı, öğrencilerin gerçekten mutlu olacakları kendilerine en uygun mesleği seçmelerini sağlıyor.