KSÜ, spor öğretmenliğine 60, antrenörlük eğitimine 40 öğrenci alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 25 Kız, 35 Erkek olmak üzere 60 öğrenci ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 15 Kız, 25 Erkek olmak üzere 40 öğrenci Özel Yetenek Sınavı ile alınacaktır. Başvuru şartları ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Tüm Liseler için 2016-YGS’de puan türüne bakılmaksızın en az 200 ve üzeri puan almış olmak,

3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için fiziksel, zihinsel, görme (renk körlüğü dahil) ve konuşma engelli olmamak,

4. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.

5. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sağlık yönünden sakınca olmadığını gösterir (tek tabip raporu) doktor raporu (Kesin kayıt için ayrıca sağlık kurulu raporu istenecektir.),

3. Spor Lisesi mezunları ve liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun veya mezun durumda olanların durumlarını gösterir belge,

4. 4.5×6 ebadında 2 adet son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (Adayların tanınmasını zorlaştırmayacak netlik ve görünümde olmalıdır),

5. Resimli Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı ile birlikte),

6. Sportif Kariyer (Özgeçmiş) puanından yararlanmak isteyen adayların hangi spor branşından olduğuna bakılmaksızın olimpik spor branşlarından elde edilmiş ve durumlarını belirtir belgelerinin 2016 yılı içerisinde alınmış aslı yada noter tasdikli sureti (Dereceler, 2016 -2011 yılları arasında elde edilmesi durumunda geçerli kabul edilecektir. İlgili federasyon temsilciliklerinden ve Kulüplerden alınan belgeler SGM ya da illerde GHSİM’leri tarafından onaylı olmalıdır. Uluslararası yarışmalara katılmış sporcuların belgeleri ilgili Federasyon Başkanlıklarından alınacaktır.). Spor özgeçmişi olmayan adayların Sporcu Kariyer Puanları 0 (sıfır) alınarak değerlendirmeye katılacaktır. Puanlama hakkında bilgiler sınav kılavuzunda belirtilmiştir.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

Başvurular 30 Haziran, 1 ve 11 Temmuz 2016 tarihlerinde (üç gün) mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Sınav 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 8.00’da başlayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ ve SINAV YERİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş, Danışma için telefon: 0 344 280 2184, 2185, 2210