Özel yaşamdaki beklenmedik gelişmeler finansal istikrarı sarsıyor

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Yaşamı Değiştiren Deneyimler” raporuna göre; bireylerin finansal durumunu en fazla sarsan olaylar arasında hastalık, travmatik bir kaza geçirme ve boşanma yer alırken; harcamaları azaltmak, harcamaları öncelik sırasına koymak ve daha fazla birikim yapmak finansal istikrarı sağlamak için en çok başvurulan yöntemler arasında yer alıyor

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Yaşamı Değiştiren Deneyimler” raporu, bireylerin finansal istikrarını olumsuz etkileyen gelişmelere ve bu gelişmelerin üstesinden gelmek için atılan adımlara dair önemli bulgular içeriyor. 12 ülkeden 12 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; özel yaşama ilişkin gelişmeler arasında ciddi bir hastalık geçirmek finansal istikrarı en olumsuz etkileyen olay olarak belirtiliyor. Travmatik bir kaza yaşamak ve boşanmak ise finansal durumu sarsan diğer deneyimler arasında yer alıyor.

Raporda özel yaşamda deneyimlenen ve bireyleri finansal olarak en çok sarsan olaylar şöyle sıralanıyor:

 • 1.Ciddi bir hastalık (%78)
 • 2.Travmatik bir kaza/yaralanma yaşamak (%76)
 • 3.Boşanmak (%75)
 • 4.Ebeveynlerin vefat etmesi (%57)
 • 5.Yakın arkadaş veya akrabanın vefat etmesi (%55)
 • 6.Bebek sahibi olmak (%50)
 • 7.Konut satın almak (%46)
 • 8.Üniversite eğitimi almak (%41)
 • 9.Evlenmek (%37)
 • 10.Taşınmak (%37)

İş yaşamında ise bireyleri finansal açıdan olumsuz etkileyen deneyimler arasında işsiz kalmak, kariyere ara vermek ve emekli olmak yer alıyor. Katılımcıların %85’i işsiz kalmayı finansal olarak negatif bir deneyim olarak tanımlarken, %74’ü iş hayatına ara vermeyi finansal istikrarı olumsuz etkileyen bir gelişme olarak görüyor. Öte yandan emekli olan katılımcıların %54’ü finansal olarak olumsuz etkilendiklerini dile getiriyor.

Zor zamanlarda ilk önce harcamalar kısılıyor

Yaşamı ve finansal davranışları değiştiren büyük olayları inceleyen rapor; bireylerin bu olaylar sonucu oluşan finansal güçlüklerin üstesinden gelmek için attıkları adımları ortaya koyuyor:

 • 1.Harcamaların azaltılması (%52)
 • 2.Harcamaların önceliğe göre yeniden sıralandırılması (%48)
 • 3.Daha fazla birikim yapılması (%42)
 • 4.Birikimlerin kullanılması (%37)
 • 5.Yeni bir birikim hesabı açılması (%26)
 • 6.Yeni bir sigorta poliçesi satın alınması (%22)
 • 7.Kredi veya finansman arayışına girilmesi (%18)
 • 8.Akrabalardan finansal tavsiye alınması (%18)
 • 9.Yatırım yapılması (örnek: hisse senedi ve tahvil) (%18)
 • 10.Mevcut sigorta poliçesinin genişletilmesi (%13)

Bireylerin %54’ü daha fazla birikim yapmış olmayı diliyor

Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (%54) geçmişte yaşadıkları olaylar karşısında aldıkları önlemleri göz önünde bulundurduğunda birikim yapmaya daha erken bir zamanda başlamış olmayı diliyor. Katılımcıların yüzde 37si harcamalarında kesintiye gitmiş olmayı dilerken, yüzde 34’ü ise harcamalarını önceliklerine göre yeniden sıralandırmış olmayı diliyor.

Geleceği güvence altına almak zor değil

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Yaşamı Değiştiren Deneyimler” raporunda geleceğe daha iyi hazırlanmak için atılması gereken adımlar 4 başlık altında özetleniyor. Buna göre; yaşamı değiştirecek olaylara yönelik plan yapılması ve öngörülemez gelişmelerin finansal etkilerini bu planda hesaba katmak büyük önem arz ediyor. Bunun yanı sıra finansal planın; harcama, birikim ve finansman dağılımının yanı sıra hem bireylerin hem de çocuklarının gelecek güvencesini içermesinin önemine dikkat çekiliyor.