Uluslararası helal turizm konferansının ikincisi Konya’da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal: “Helal turizm, turizmin ruhunu yaşatmak adına, turistlerin hassasiyetlerini, inançlarını, tercihlerini dikkate alma mesajını veriyor.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Konya’da düzenlenen 2. Uluslararası Helal Turizm Konferansı’na katıldı. Dünyanın önde gelen turizm liderlerini ve temsilcilerinin bir araya geldiği konferansta konuşan Bakan Ünal, helal turizmin, bütün dünyaya ‘turistlerin hassasiyetlerine saygı duyun’ mesajı verdiğini vurguladı.

Müslüman Ülkelerden Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı Yüzde 30 Arttı

“Helal turizm deyince kısaca, insanın keşfetme arzusunun, insanın duyarlılıkları ve hassasiyetlerine uygun bir şekilde karşılanmasını konuşuyoruz aslında. Helal turizm bir yandan da bütün dünyaya ‘turistlerin hassasiyetlerine saygı duyun’ mesajı veriyor. Onların inançlarına, tercihlerine saygı duyulması gerektiği mesajını veriyor. Helal turizmin sadece ruh açısından bakıldığında, sadece belli bir inanca mensup insanların kendi aralarındaki bir organizasyon olarak görmek yerine, aslında turizmin ruhunu yaşatmak adına turistlerin hassasiyetlerini, inançlarını, tercihlerini dikkate alma mesajını da bize veriyor.

Dünyada 2015 yılında yaklaşık 1.2 milyar insan seyahat etmiş ve 1,5 trilyon dolar turizm gelirinden söz ediyoruz. Bu rakam, dünya gayri safi hasılasının yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor. Ülkemiz 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde öngördüğümüz çerçevede, buradan 50 milyar dolar gibi bir pay almayı ve 50 milyon turist gibi de bir hacme ulaşmayı hedefliyor.

Rakamlara baktığımızda 2015 yılında Müslüman ülkelerden Türkiye’ye 7.6 milyon turist gelmiş, geçen yıla göre yüzde 30’luk bir artış söz konusu. Dünya turizm örgütünün verilerine baktığımız da bir taraftan seyahatler bireyselleşirken doğal olarak bir taraftan da hızla dijitalleşiyor.

Yani insanlar artık internet ortamından çok rahat bir şekilde seyahat etmek istedikleri mekanları, yerleri seçebiliyor. Bir taraftan seyahat süreleri kısıtlanırken, seyahat sayıları da diğer taraftan artıyor. Bu bize bir şeyi daha getiriyor. Hızlı bir şekilde destinasyon değişiyor ve destinasyonların hızı ve ulaşımı da tercihleri ve beklentileri bir şekilde belirliyor.”

Kaynak: kulturturizm.gov.tr